Dorpswinkelcoöperatie

Op 18 juli 2023 is de Dorpswinkelcoöperatie Reeuwijk-Dorp U.A. opgericht te Gouda.

Het doel van de coöperatie is om in Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied (gemeente Bodegraven Reeuwijk) te voorzien in de dringende behoefte van een dorpswinkel voor de dagelijkse en wekelijkse boodschappen, alsmede te streven naar verbinding en versterken van de sociale activiteiten, het aanbieden van streekproducten en bewoners de mogelijkheid bieden producten van eigen aard te koop aan te bieden en alle andere services die gewenst zijn alsmede al het overige dat hieraan kan bijdragen.

Coöperatieleden krijgen een stem in het reilen en zeilen van de winkel en worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap is voor een jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd indien geen opzegging wordt ontvangen van het coöperatielid. Voor een volledig overzicht kan hieronder de statuten worden gedownload.

Dorpswinkel Op Dorp